Здружение на новинарите на Mакедонија
Членка на Mеѓународната федерација на новинари IFJ
Основано 1946

13.04.2017 ЗНМ Послушните медиуми власта ги наградува со јавни пари, а новинарите што критикуваат ги напаѓа_Фокус