Здружение на новинарите на Mакедонија
Членка на Mеѓународната федерација на новинари IFJ
Основано 1946

12.10.2017 – ЗНМ_ Намалување на нападите врз новинари во споредба со декемвриските избори Newsroom