Здружение на новинарите на Mакедонија
Членка на Mеѓународната федерација на новинари IFJ
Основано 1946

12.09.2017 – ЗНМ ги достави забелешките за законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги – Позитив