Здружение на новинарите на Mакедонија
Членка на Mеѓународната федерација на новинари IFJ
Основано 1946

12.09.2017 – Забелешките за Нацрт-законот за медиуми доставени до Министерството за информатичко општество и администрација _ Академик