Здружение на новинарите на Mакедонија
Членка на Mеѓународната федерација на новинари IFJ
Основано 1946

12.08.2017 – ЗНМ_ Реформата во МРТ мора да биде поддржана со многу повеќе пари _ Либертас