Здружение на новинарите на Mакедонија
Членка на Mеѓународната федерација на новинари IFJ
Основано 1946

12.06.2018 – ЗНМ_ Новинарите не ѝ се непријатели на полицијата-Слободнаевропа