Здружение на новинарите на Mакедонија
Членка на Mеѓународната федерација на новинари IFJ
Основано 1946

12.06.2017 ЗНМ го осуди нападот на екипата на „Телевизија 24“ – Reporter