Здружение на новинарите на Mакедонија
Членка на Mеѓународната федерација на новинари IFJ
Основано 1946

12.03.2018 – Новинарите на протести поради заканите и навредите упатени кон претседателот на ЗНМ _ 24 ВЕСТИ