Здружение на новинарите на Mакедонија
Членка на Mеѓународната федерација на новинари IFJ
Основано 1946

11.08.2017 – ЗНМ_ Реформата во МРТ треба да биде поддржана со многу повеќе пари – МАКФАКС