Здружение на новинарите на Mакедонија
Членка на Mеѓународната федерација на новинари IFJ
Основано 1946

11.05.2017 ЗНМ бара укинување на притворот на Зоран Божиновски – Локално