Здружение на новинарите на Mакедонија
Членка на Mеѓународната федерација на новинари IFJ
Основано 1946

11.02.2017 – Саморегулација, а не регулација за онлајн медиумите предлагаат од ЗНМ и СЕММ – Newsroom