Здружение на новинарите на Mакедонија
Членка на Mеѓународната федерација на новинари IFJ
Основано 1946

11.02.2017 – Напаѓачите на новинарите не се казнуваат_Радио Слободна Европа