Здружение на новинарите на Mакедонија
Членка на Mеѓународната федерација на новинари IFJ
Основано 1946

11.02.2017 – ЗНМ-СЕММ_ Саморегулација, а не регулација на онлајн медиумите во Македонија _ Кумановски Муабети