Здружение на новинарите на Mакедонија
Членка на Mеѓународната федерација на новинари IFJ
Основано 1946

10.08.2018 – СЕ алармира за рестриктивните измени во Изборниот закон за медиумите _ Слободен печат