Здружение на новинарите на Mакедонија
Членка на Mеѓународната федерација на новинари IFJ
Основано 1946

09.05.2017 Медиумите од регионот известуваат за нападите на „Информер“ врз „Слободен печат“ _ Слободен печат