Здружение на новинарите на Mакедонија
Членка на Mеѓународната федерација на новинари IFJ
Основано 1946

08.11.2017 – Претставка од ЗНМ до МВР за приведувањето на новинари – Нова Македонија