Здружение на новинарите на Mакедонија
Членка на Mеѓународната федерација на новинари IFJ
Основано 1946

08.05.2018 – ЗНМ_ Дискредитирањето на онлајн-медиумите е обид за нивно лиценцирање _ 24 ВЕСТИ