Здружение на новинарите на Mакедонија
Членка на Mеѓународната федерација на новинари IFJ
Основано 1946

08.05.2018 – ЗНМ-Дискредитирањето на онлајн-медиумите има политичка заднина-Нова ТВ