Здружение на новинарите на Mакедонија
Членка на Mеѓународната федерација на новинари IFJ
Основано 1946

08.05.2017 Новинарите бараат истрага за свесно уништување на медиумите од МПМ – Radio MOF