Здружение на новинарите на Mакедонија
Членка на Mеѓународната федерација на новинари IFJ
Основано 1946

08.04.2017 ЗНМ го осуди обидот за пресметка со новинарот Барлаковски ФАКТОР