Здружение на новинарите на Mакедонија
Членка на Mеѓународната федерација на новинари IFJ
Основано 1946

08.03.2017 ЗНМ_ Благодарност до САД за објективниот извештај за медиумите – Нова Македонија