Здружение на новинарите на Mакедонија
Членка на Mеѓународната федерација на новинари IFJ
Основано 1946

07.09.2017 – ЗНМ одржа средба со Манчевски за субвенционирање весници – Нова Македонија