Здружение на новинарите на Mакедонија
Членка на Mеѓународната федерација на новинари IFJ
Основано 1946

05.04.2017 ЗНМ_ „Фридом хаус“ потврди дека МАН отворено ги промовира ставовите на ВМРО-ДПМНЕ _ Фокус