Здружение на новинарите на Mакедонија
Членка на Mеѓународната федерација на новинари IFJ
Основано 1946

05.04.2017 ЗНМ_ Извештајот на Фридом Хаус е објективен – МАКФАКС