Здружение на новинарите на Mакедонија
Членка на Mеѓународната федерација на новинари IFJ
Основано 1946

04.06.2019 – ЗНМ и СЕММ_ Медиумите да не учествуваат во ширење нетрпеливост и омраза – РадиоМОФ