Здружение на новинарите на Mакедонија
Членка на Mеѓународната федерација на новинари IFJ
Основано 1946

02.11.2018 – МВР, ЗНМ и ОБСЕ промовираа Прирачник за безбедност на новинарите за време на настани со висок ризик-ТВ21