Здружение на новинарите на Mакедонија
Членка на Mеѓународната федерација на новинари IFJ
Основано 1946

02.11.2018 – ЗНМ_ Политиката на неказнивост на насилството врз новинарите се уште има длабоки корени-РадиоМОФ