Здружение на новинарите на Mакедонија
Членка на Mеѓународната федерација на новинари IFJ
Основано 1946

01.02.2018 – ЗНМ_ Медиумите ќе имаат побрз пристап до информациите од јавен карактер _ МКД.мк