Здружение на новинарите на Mакедонија
Членка на Mеѓународната федерација на новинари IFJ
Основано 1946

01.02.2018 – ЗНМ договори соработка за полесен пристап на новинарите до информации од јавен карактер – Локално