Здружение на новинарите на Mакедонија
Членка на Mеѓународната федерација на новинари IFJ
Основано 1946

Огласи

ZNM
Tuesday 5 February, 2019Tuesday 5 February, 2019/ Tuesday 5 February, 2019