Здружение на новинарите на Mакедонија
Членка на Mеѓународната федерација на новинари IFJ
Основано 1946

Изјава

ZNM
Monday 3 December, 2018Monday 3 December, 2018/ Monday 3 December, 2018