Здружение на новинарите на Mакедонија
Членка на Mеѓународната федерација на новинари IFJ
Основано 1946

Табела – регистар

ZNM
Wednesday 18 December, 2019Wednesday 18 December, 2019/ Wednesday 18 December, 2019