Здружение на новинарите на Mакедонија
Членка на Mеѓународната федерација на новинари IFJ
Основано 1946

Забелешки по однос на нацрт предлог закон за измена на ЗААМУ од ЗНМ ССНМ СЕММ