Këshilli i nderit

Këshilli i nderit është trup vetërregullues i gazetarëve në Maqedoni. Detyra themelore e Këshillit është që të kujdeset për promovimin e parimeve etike, kritereve dhe standardeve të gazetarësisë së përgjegjshme dhe profesionale të inkorporuara në Kodin e gazetarëve të Maqedonisë.

Gazetaria e mirë dhe etike është në interes të publikut. Ajo ofron informacione të cilat janë të sakta, verifikuara, balancuara. Gazetaria e mirë apo etike është në interes të opinionit. Ajo ofron informacione të cilat janë të sakta, të provuara, të balancuara. Kjo lloj gazetarie është zëri i opinionit dhe ajo nuk është dhe nuk guxon të jetë e partizuar dhe patjetër duhet të bëjë dallim mes fakteve, komentit dhe mendimit – për t’u dalluar praktikisht nga gazetaria propagandistike, ose nga tabloidet – të cilat kënaqin disa qëllime ose interesa të tjera dhe që nuk i përmbahen tërësisht Kodit Etik. Me mbrojtjen, respektimin dhe promovimin e Kodit përmirësohet kredibiliteti i mediave në opinion dhe ato përjetohen jo vetëm si të lira por edhe të përgjegjshme. Njëkohësisht, respektimi i Kodit e mbron vetë gazetarin – sepse i jep të drejtë të mos pranojë dicka që nuk është në pajtim me standardet profesionale dhe njëkohësisht e mbron nga gjykimi i të tjerëve duke e lënë në gjykimin e kolegëve.

Çdo qytetar mund të paraqesë ankesë deri te Këshilli i nderit, në rast se dyshohet që ndonjë gazetar gjatë raportimit të tij shkel standardet profesionale dhe etikën. Këshilli i Nderit ka për detyrë të shqyrtojë ankesat dhe të përcaktojë nëse gazetari ka raportuar në përputhje me Kodin e gazetarëve.
Kontaktoni Këshillin e nderit në email: contact[at]znm.org.mk

Anëtarët

Kyetar: Mirjana Trpçeska

Kanal 5

FB_IMG_1458068766251-2

Gordana Duvnjak

www.1tv.mk

538255_10150818785156909_471089711_n

Urim Hasipi

Koha

12248155_10153730303119481_2284889719892940397_o mirjana T

Mirjana Trpçeska

Kanal 5

Frosina 11203071_10204172995107576_4084211966324142404_n

Frosina Lazarevska

Plostad

Karolina Micevska, dopisnik na Nova Makedonija, clen na  Sovet na cesta

Karolina Micevska

Nova Makedonija

Print Friendly, PDF & Email