Shqip

Është e domosdoshme të plotësohet një formular, i cili mund te shkarkohet nga kjo faqe, e cila si pjesë integruese është dëshmi për angazhimin profesional. Duhet të shkruhet një biografi e shkurtër. Dokumentet e duhura duhet të dorëzohen në zyrat e SHGM  (Gradski xid bllok 13,1000 SHKUP) së bashku me 2 fotografi. Anëtarisa vjetore është 300 denarë.
 
Për më shumë kontaktoni në tel: (02) 3298-139