Shqip

Shoqata e gazetarëve të Maqedonisë (SHGM) është themeluar në vitin 1946. Është anëtare e Federates së gazetarëve. SHGM është e pamvarur, joqeveritare dhe shoqatë jo partiake, qëllimi i së cilës është të jetë mbrojtëse e standardeve profesionale dhe lirisë së shprehjes. Qëllimet e veçanta dhe detyrat e SHGM janë: -Të mbrojë lirinë e shtypit, radios, televizionit, dhë të mediave të tjera; -Lufton kundër keqpërdorimit të tyre, krijim të monopolit dhe cenzurave të ndryshme të dëmshme, mosinformimin e opinionit në kohë të caktuar; Mbron liritë, të drejtën dhe përgjegjsinë e gazetarëve, mbi bazë të ligjeve të Republikes së Maqedonisë, Statutit dhe akteve të SHGM si dhe dokumenteve që kanë të bëjnë me lirinë e shprehjes. -Mbron dinjitetin e gazetarëve dhe profesionin gazetaresk, mbron lirinë e shprehjes kreative dhe kritike.