Здружение на новинарите на Македонија

Градски ѕид, блок 13 1000 Скопје, Македонија

Тел: 00389 (02) 3298-139

Факс: 00389 (02) 3116-447

Е-пошта: contact@znm.org.mk

 

Македонски