Здружение на новинарите на Mакедонија
Членка на Mеѓународната федерација на новинари IFJ
Основано 1946

Потпишан меморандум за поголема транспаретност на институциите

slamkov selmani
ZNM
Monday February 19th, 2018Monday February 19th, 2018/ Monday February 19th, 2018

Sorry, this entry is only available in Macedonian and Albanian.

facebooktwittergoogle_pluslinkedin