Здружение на новинарите на Mакедонија
Членка на Mеѓународната федерација на новинари IFJ
Основано 1946

ZNM
Thursday 2 November, 2017Thursday 2 November, 2017/ Thursday 2 November, 2017