Здружение на новинарите на Mакедонија
Членка на Mеѓународната федерација на новинари IFJ
Основано 1946

ЗНМ обезбеди етички кодекс за медиумите во Македонија

 • 3776
 • 3776
 • 3776
 • 3776
 • 3776
 • 3776
 • 3776
 • 3776
 • 3776
 • 3776
 • 3776
 • 3776
ZNM
Tuesday 3 October, 2017Tuesday 3 October, 2017/ Tuesday 3 October, 2017

Здружението на новинарите на Македонија испрати примероци од Кодексот на новинарите на Македонија до сите медиуми регистрирани во Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

Етичкиот кодекс на ЗНМ беше усвоен во 2001 година и за прв пат беше дистрибуиран до сите медиуми во земјата. Поради неодамнешните случувања и претстојните локални избори, се појави потребата од негово повторно преставување.

Како и во останатите професии, така и во новинарството, етичките принципи се базираат на основните вредности на професијата и стандардите на кои се придржува секој еден професионалец. Со почитување на овие 17  принципи и етички вредности, новинарите преземаат одговорност за информациите кои ги пренесуваат, независно за кој медиум работат.

Исто така, ЗНМ смета дека на овој начин може да придонесе во борбата со лажните вести и медиумската пропаганда со промовирање на етичките стандарди при известувањето.

Кодексот на новинарите на Македонија беше изработен на шест јазици (македонски, албански, турски, влашки, ромски и англиски), а ќе биде доставен до сите медиуми соодветно на јазикот на кој работат.

Оваа активност е во рамките на проектот „Мрежа на новинари за медиумските слободи“ кој е финансиран од страна на Европската Унија и институционалниот грант на Civica Mobilitas, програма за поддршка на граѓанското општество на Швајцарската агенција за развој и соработка. Содржината на публикацијата е единствена одговорност на ЗНМ и на никаков начин не може да се смета дека ги одразува гледиштата на Европската Унија.

Print Friendly, PDF & Email
Facebooktwittergoogle_pluslinkedin
Ознаки: