Lajmërime

Aktivitetet

SHOQATA E GAZETARËVE TË MAQEDONISË

“Garantohet liria e besimit, vetëdijes, të menduarit dhe e shprehjes publike të mendimit […] Cenzura është e ndaluar” Neni 16 i Kushtetutës së RM-së

Buletine
Video
Partnerët
SHGM
Print Friendly, PDF & Email

.