Здружение на новинарите на Mакедонија
Членка на Mеѓународната федерација на новинари IFJ
Основано 1946

12.06.2018 – ЗНМ_ Новинарите не ѝ се непријатели на полицијата-Слободнаевропа

ZNM
вторник 19 јуни, 2018вторник 19 јуни, 2018/ вторник 19 јуни, 2018