Здружение на новинарите на Mакедонија
Членка на Mеѓународната федерација на новинари IFJ
Основано 1946

Buletin-i-Shoqatës-së-gazetarëve-të-Maqedonisë-tetor-nëntor-dhjetor-2017

ZNM
вторник 13 март, 2018вторник 13 март, 2018/ вторник 13 март, 2018