Здружение на новинарите на Mакедонија
Членка на Mеѓународната федерација на новинари IFJ
Основано 1946

Етика во вестите – ноември 2017

ZNM
петок 26 јануари, 2018петок 26 јануари, 2018/ петок 26 јануари, 2018