Здружение на новинарите на Mакедонија
Членка на Mеѓународната федерација на новинари IFJ
Основано 1946

Пријава-за-членство

ZNM
среда 24 јануари, 2018среда 24 јануари, 2018/ среда 24 јануари, 2018