Здружение на новинарите на Mакедонија
Членка на Mеѓународната федерација на новинари IFJ
Основано 1946

22.01.2018 – Новинарите ги тепаат, никој не одговара- Р. С. Европа

ZNM
понеделник 22 јануари, 2018понеделник 22 јануари, 2018/ понеделник 22 јануари, 2018