Здружение на новинарите на Mакедонија
Членка на Mеѓународната федерација на новинари IFJ
Основано 1946

22.01.2018 – ЗНМ_ Напади за замолчување на новинарите – DW

ZNM
понеделник 22 јануари, 2018понеделник 22 јануари, 2018/ понеделник 22 јануари, 2018