Здружение на новинарите на Mакедонија
Членка на Mеѓународната федерација на новинари IFJ
Основано 1946

Показатели за степенот на слобода на медиумите и безбедноста на новинарите – јануари 2018

ZNM
понеделник 22 јануари, 2018понеделник 22 јануари, 2018/ понеделник 22 јануари, 2018