Здружение на новинарите на Mакедонија
Членка на Mеѓународната федерација на новинари IFJ
Основано 1946

Билтен на Здружението на новинарите на РМ октомври, ноември, декември 2017

ZNM
среда 17 јануари, 2018среда 17 јануари, 2018/ среда 17 јануари, 2018