Здружение на новинарите на Mакедонија
Членка на Mеѓународната федерација на новинари IFJ
Основано 1946

05.01.2018 – Кадровски промени во Програмскиот совет на МРТ _ Фокус

ZNM
вторник 9 јануари, 2018вторник 9 јануари, 2018/ вторник 9 јануари, 2018